Close

Subdivision & Blocks

Sub Divisions
S.No. Name
1 Jammu South
2 Jammu North
3 R.S.Pura
4 Marh
5 Akhnoor
6 Chowki Choura
7 Khour
Rural Development Blocks
S.No. Name
1 Akhnoor
2 Arnia
3 Bhalwal
4 Bhalwal Brahmana
5 Bishnah
6 Chowki Choura
7 Dansal
8 Khour
9 Kharah Balli
10 Maira Mandrian
11 Mandal
12 Marh
13 Mathwar
14 Miran Sahib
15 Nagrota
16 Pargwal
17 R.S.Pura
18 Samwan
19 Satwari
20 Suchetgarh